ยินดีต้อนรับสู่ ช๊อปคลับ แหล่งรวมสินค้าขายส่ง และ ขายปลีก

mobile
English
Thai
ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,

ดูเพิ่มเติม

 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,
 • ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้,flow-inline-purifier-set-100,

ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้

เป็นคนแรกที่รีวิวสินค้าชิ้นนี้

Availability: สินค้าหมด

฿4,900.00

รายละเอียดคร่าวๆ

ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้

Calculate Shipping Price

ชุดพัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ พร้อมเครื่องกรองอากาศ Filter 3 ชั้น ขนาด 100 มม. สามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้


1 ชุดประกอบด้วย พัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ ภายในบ้าน และ อุตสาหกรรม ท่อขนาด 97 มม. และ เครื่องกรองอากาศ ขนาดอุตสาหกรรม Filter 3 ชั้นสามารถกรองฝุ่น PM2.5 ได้ ติดตั้งคู่กันเพื่อคุณณภาพอากาศ ภายในบ้าน และตัวอาคาร ติดตั้งง่าย ทนทาน ใช้งานได้ยาวนาน


พัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ ภายในบ้าน และ อุตสาหกรรม ท่อขนาด 98 มม.


ขนาดตัวเครื่อง 200 x 310 x 200 mm


ขนาดแผ่นกรองอากาศ


1.Primary Filter Size : 296 x 177 x 10 mm


2.HEPA Filter Size : 300 x 177 x 49 mm


3.Activated Carbon Filter Size : 300 x 177 x 20 mm


ความแรงของพัดลมระบายอากาศที่ต้องการ  :  80 – 350 m3/h


Carbon Filter


เป็นวัสดุที่มีคาร์บอนเป็นองค์ประกอบหลัก เนื่องจากพื้นผิวถูกทำปฏิกิริยาด้วย ออกซิเจน ส่งผลให้เกิดรูพรุน(Porosity) ขนาดเล็ก และ มีพื้นที่ผิว (Surface Area) สูงมาก ซึ่งลักษณะเด่นนี้ส่งผลให้ Activated Carbon มีคุณสมบัติในการเป็นตัวดูดซับที่ดีและถูกนำไปใช้ในการกรองเอาสารประกอบอินทรีย์ต่างๆที่ไม่ต้องการออกจากของเหลวหรือก๊าซ เช่น การเตรียมน้ำดื่มบริสุทธิ อุตสาหกรรมต่างๆที่ต้องใช้น้ำบริสุทธิ์ การบำบัดน้ำเสีย ใช้ในการฟอกสีของเหลวต่างๆ การทดลองวิจัยในการแยกและเตรียมสารเคมี ทางการแพทย์นำไปใช้ในการกำจัดพิษ การฟอกเลือด และอื่นๆ ใช้กรองกลิ่นและก๊าซที่ไม่ต้องการ ช่วยในการดูดซับสิ่งสกปรกจากอากาศ ดูดซับกลิ่น และ ควัน ดูดซับก๊าซ และช่วยในการไหลเวียนของอากาศบริสุทธิ์


HEPA Filter


HEPA Fillter เป็นชื่อย่อที่มาจาก High Efficiency Particulate Air HEPA คือชนิดของตัวกรองอากาศ  ที่ประกอบไปด้วย เส้นใยที่ทักทอไปมาแบบสุ่มของ ไฟเบอร์กาลส จนมีเส้นผ่า ศูนย์กลางอยู่ที่ 0.5-2.0 ไมครอน ตัวกรองHEPA มีใช้การใช้งานที่หลากหลาย ใน ทางการแพทย์ รถยนต์ เครื่องบิน และ ใน บ้านเรือน. จะมีคุณสมบัติของ HEPA โดยมาตรฐาน ตัวกรองอากาศ จะต้องกรองอากาศ (จากอากาศที่ผ่าน)ได้ 99.97% ของอนุภาคที่มีขนาด 0.3 ไมครอน


HEPA fillter  มีการใช้ในเชิงพานิชย์มาตั้งแต่ในปี 1950 และได้จดทะเบียนการค้า และต่อมา มีใช้HEPA fillterอย่างแพร่หลาย ในฐานะที่เป็นตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


พัดลมระบายอากาศ FDPT10-12AX0 พัดลมดูดอากาศ ภายในบ้าน และ อุตสาหกรรม ท่อขนาด 98 มม.


เป็นพัดลมที่ดีที่สุดสำหรับการระบายอากาศของห้องน้ำและห้องครัวรวมทั้งบริเวณอื่น ๆ ที่มีความชื้นสูง เช่นกันสำหรับการระบายอากาศของแฟลต กระต๊อบ ร้าน ค้าคาเฟ่ ฯลฯ


หากต้องการติดตั้งตัวกรองอากาศเพิ่มภายในตัวอาคาร บ้าน หรือ อุตสาหกรรม สามารถนำเครื่องกรองอากาศสำหรับอุตสาหกรรม มาต่อเพิ่มได้


พัดลมดูดอากาศ (ขนาด 98 มม.) มีความเร็วในการหมุน 1880-2390 (RPM) 175-220 m3 / ชม.


ตัวเคสพัดลมผลิตจากวัสดุที่มีคุณภาพสูงและทนทาน: สำหรับ รุ่น GF-200/100P ผลิตจากพลาสติก ABS


 


แผ่นกรองอากาศสามารถซื้อเพิ่มได้


Activated Carbon Filter  695 บาท


HEPA Filter  695 บาท


Carbon Filter  375 บาท 


Specification


- Voltage: 220 V
- Frequency: 50 Hz
- Power: 26-29 W
- Speed: 1880-2390 (RPM)
- Air Volume: 175-220 m³/h
- Air Pressure: 130-155 Pa
- Noise: 26-30 dB
- Life: Over 50000 Hours
- Weight: 1.38 KG
- Current (Amps): 0.136-0.104
- Electric Current Type: AC
-Water Proof : IPX4
- Blade Material: ABS Plastic


 
สี No
ไซส์ No
Country of Manufacture

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.


สินค้าอื่นในหมวดนี้