ยินดีต้อนรับสู่ ช๊อปคลับ แหล่งรวมสินค้าขายส่ง และ ขายปลีก

mobile
English
Thai

การรับประกันสินค้า

การคืนเงิน

ทางร้านมีนโยบายการคืนเงินกับลูกค้า หรือ เป็นไปตามเงื่อนไขต่อไปนี้

1. ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของร้านค้า ทั้งนี้ทางร้านต้องตรวจสอบสินค้าว่าสามารถนำไปขายต่อได้ และ สภาพกล่อง ป้ายสินค้า ต้องอยู่ในสภาพขายได้

2. กรณีสินค้าหมด เนื่องจากระบบ หรือ เจ้าหน้าแจ้งผิด

การคืนสินค้า

1. ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของร้านค้า

2. สั่งสินค้าผิด ทางไม่คืนเงิน แต่สามารถเปลี่ยนเป็นสินค้าอื่นที่ราคาแพงกว่า และลูกค้าต้องจ่ายส่วนต่างเพิ่ม 

3. ทางร้านต้องตรวจสอบสินค้าว่าสามารถนำไปขายต่อได้ และ สภาพกล่อง ป้ายสินค้า ต้องอยู่ในสภาพขายได้เท่านั้น

การเปลี่ยนสินค้า

1. ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของร้านค้า

2. เฉพาะสินค้าบางรายการเท่านั้น เช่น เสื้อผ้า รองเท้า

3. ทางร้านต้องตรวจสอบสินค้าว่าสามารถนำไปขายต่อได้ และ สภาพกล่อง ป้ายสินค้า ต้องอยู่ในสภาพขายได้เท่านั้น โดยค่าส่งสินค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้ชำระทั้งค่าส่งไป และ ส่งกลับ

การรับประกันสินค้า

การรับประกันสินค้า ขึ้นอยู่กับ หมวดหมูของสินค้า ราคาของสินค้าเท่านั้น สินค้ารับประกันกรณีเดียวคือชำรุดจากการผลิต ไม่รับเคลมกรณีใช้ผิดวิธีหรือ อุปกรณ์เสียหายจากการใช้งาน

1. สินค้าทั่วไป(ใส่ถ่าน ไม่ใช้ไฟฟ้า ไม่มีประกันสินค้าทางร้าน แต่มีประกันสินค้าจากไปรษณียืไทย ระบบ EMS)

2. สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 1,000 บาท รับประกัน 7วัน

3. สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,000 บาท ถึง 1,500 บาท รับประกัน 30วัน

4. สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 1,500 บาทขึ้นไปรับประกัน 60วัน

5. สินค้าเครื่องใช้ไฟฟ้า 10,000 บาทขึ้นไปรับประกัน 180วัน

6. สินค้าเป่าลมทุกชนิดรับประกัน 7 วัน

*** ทั้งนี้ดูจากระยะเวลาประกันจากสติ๊กเกอร์

วิธีการส่งเคลม

1. แจ้งทางร้านผ่านไลน์พร้อมถ่ายรูปสินค้าเพื่อตรวจสอบอาการเบื้องต้น

2. ส่งสินค้ากลับมาที่ร้านพร้อมแนบบิล และ เขียนอาการชำรุด

3. หากทางร้านตรวจสอบว่าสินค้าชำรุดจากการผลิต ทางร้านเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ทันที พร้อมจ่ายค่าส่งที่ลูกต้าจ่ายไปจากการส่งสินค้ากลับมาเคลม

4. หากทางร้านตรวจสอบ พบว่าสินค้าปกติไม่ชำรุด หรือสินค้าชำุดจากการใช้งานผิดวิธี ทางร้านไม่รับเคลมทุกกรณ์ และ คุณลูกค้าต้องจ่ายค่าส่งให้ทางร้านค้าเพื่อส่งสินค้ากลับให้ลูกค้าด้วย 

 

การจ่ายเงินคืนเมื่อโอนเงินเกิน